Chcete umět vést ​a řídit projekty

k úspěchu?

Poskytuji pomoc a podporu při zvolení a nasazení vhodné ​metodiky pro plánování, realizaci a vyhodnocování stavu ​projektů. Samozřejmostí je nastavení vhodné komunikace v ​rámci projektového týmu včetně stakeholderů. Protože ​úspěch projektu je měřen nejen výsledky, ale i spokojeností ​všech zúčastněných stran!


Úspěšný projektový management

Moje role při podpoře projektového managementu se odvíjí od vašich potřeb a požadavků. U svých zákazníků ​působím v mnoha rolích, např. kouč a konzultant (vedu workshopy, moderuji meetingy, podporuji projektového ​managera v jeho kompetencích), lektor (vedu semináře zaměřené na projektový management, design thinking, ​lean, kaizen, budování týmu), projektový manager a člen projektových týmů.

Wo​rkshopy

& S​emináře

Simulace zlepšování ​procesů & projektů

Woman Working in the Office

Individuální koučin​k ​& konzultace

Design ​thinking

Podpořte a využijte kreativitu svých lidí!

Naučte se procesu, jak nápadům pomoci, jak je otestovat a ​jak je vylepšit.

Vybrané projekty

Příprava manažerů na rozdělení společnosti O2. ​Realizace kreativních workshopů pro v​íce než 120 z​aměstnanců.

Podpora KAIZEN a LEAN ve společnosti MADETA. Program se věnoval vedoucím pracovníkům na pozici mistr ve výrobě.

Reference

Rozdělení společnosti O2 Czech Republic v ​roce 2015 vyžadovalo pomoc s nastartováním ​změn v organizaci. Štěpánka se se svým ​týmem soustředila na rozvoj TOP ​managementu, podporu jejich kreativity a ​hledání možností zlepšení a zjednodušení ​procesů.


Tomáš Budník, generální ředitel O2

Se Štěpánkou jsem se setkal před více než 12 ​lety. Zaujala mě svým zápalem pro věc, ​schopností nadchnout i technicky uvažující ​kolegy. Moderace našich řešících porad byla ​se Štěpánkou parádní jízda.

Martin Halamka, global quality manager ​ITW Pronovia


Automatizace a robotizace přináší vyšší ​nároky na všechny zaměstnance. Štěpánka si ​dokázala získat pracovníky ve výrobě, a tak ​jsme společně spustili program pro mistry. ​Byla to dobrá volba, protože není nic lepšího, ​než když lidi vzdělávání baví a dává jim smysl.

Pavel Buryánek, HR manager MADETA

Ing. Štěpánka Uličná, Ph.D.

  • projektový manager / lektor / konzultant / kouč
  • mám více než 20 let zkušeností s implementací ​změn v organizacích, se zaváděním a rozvojem ​projektového a procesního řízení ve firmách
  • managerskou praxi jsem získala ve Škoda Auto v ​Mladé Boleslavi, dále jsem pracovala na celé řadě ​reorganizačních a inovačních projektů jako pr​ojektový manager i člen projekt​ových týmů
  • vyučuji také projektový management ​na Fakultě strojní při ČVU​T​ v Praze


Proč objevovat Ameriku, když už byla objevena?

Pomohu vám zlepšit vaše vedení a řízení projektů, aniž byste se museli složitě ​prokousávat různými metodikami a standardy (např. PRINCE, IPMA, PMBOK, ​SCRUM, AGILE, KANBAN).

Chcete-li lepší výsledky a spokojenější lidi, ozvěte se!


Ing. Štěpánka Uličná, Ph.D.

GNOSTIKA CONSULTING, s.r.o.

IČ: 24821039

Jiráskova 135, 506 01 Jičín


Telefon

+420 775 137 779

Email

ulicna@gnostika.cz

Social Media